نرم‌افزارهای محاسباتی

رده بندی در R با الگوریتم KNN
رده بندی در R با الگوریتم KNN

رده بندی در R با الگوریتم KNN

در نوشتار طبقه بندی آماری از مجله آرمان کامپیوتر با مفاهیم اولیه طبقه بندی یا رده بندی آشنا شدید. در این نوشتار می‌خواهیم با رده بندی در R با الگوریتم KNN آشنا شده و آن را به کار گیریم. البته…

تغییر ترتیب مقادیر در R
تغییر ترتیب مقادیر در R

تغییر ترتیب مقادیر در R

بخشی از مراحل داده کاوی یا تحلیل آماری، دستکاری یا تغییر در داده‌ها است. ایجاد متغیر جدید، جابجایی سطر و ستون‌های یک ماتریس اطلاعاتی و … کارهایی هستند که در بخش دستکاری و تغییر (Manipulation) انجام می‌شود. در این مطالب…

انتخاب متغیر برای خوشه بندی
انتخاب متغیر برای خوشه بندی

انتخاب متغیر برای خوشه بندی

زمانی که با چند متغیر بخواهیم خوشه بندی انجام دهیم، انتخاب متغیری که مناسب خوشه بندی باشد، به یک مسئله تبدیل می‌شود. در اغلب موارد می‌خواهیم خصوصیات هر یک از مشاهدات را به واسطه ویژگی و متغیرهای آن بشناسیم ولی…

نمودار جعبه Boxplot در SPSS
نمودار جعبه Boxplot در SPSS

نمودار جعبه Boxplot در SPSS

نمودارهایی آماری پیشرفته از جمله نمودار جعبه Boxplot در SPSS نیز قابل ترسیم هستند و به کمک آن‌ها می‌توانیم همزمان چندین شاخص آماری را مشخص و مشاهده کنیم. در این نوشتار از مجله آرمان کامپیوتر، سعی داریم با نحوه ترسیم…

تشخیص مستطیل با کدهای R
تشخیص مستطیل با کدهای R

تشخیص مستطیل با کدهای R

در مطلب قبلی از مجله آرمان کامپیوتر به این موضوع اشاره کردیم که برای شناسایی یک مستطیل براساس مختصات چهار نقطه (راس‌های مستطیل) کافی است که فاصله همه نقاط از یکدیگر را بدست آورده و مشخص کنیم که وجود حداقل…