آمار و ریاضی

آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم
آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم

آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم

زمانی که مجموعه‌ای از داده‌ها در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌خواهید یک آزمون آماری را اجرا کنید، باید مشخص کنید که آیا آزمون پارامتری مناسب خواهد بود یا آزمون ناپارامتری. در این نوشتار سعی می‌کنیم توضیح دهیم که آزمون‌های پارامتری…

مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار
مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار

مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار

در بیشتر موارد الگوریتم‌های پیچیده و خاصی برای شناسایی مشاهدات ناهنجار (Abnormal) وجود دارد که به واسطه نرم‌افزارهای مختلف پیاده‌سازی شده‌اند. ولی در این مطلب از مجله آرمان کامپیوتر می‌خواهیم به کاربرد مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار یا نامتعارف…

اندازه اثر و اهمیت آن
اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر یکی از مفاهیم مهم در آمار است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در یک مقدار عددی خلاصه می‌کند. برای اندازه گیری اندازه اثر سه روش وجود دارد. در این متن به یکی شیوه اندازه اثر و…

انتخاب متغیر برای خوشه بندی
انتخاب متغیر برای خوشه بندی

انتخاب متغیر برای خوشه بندی

زمانی که با چند متغیر بخواهیم خوشه بندی انجام دهیم، انتخاب متغیری که مناسب خوشه بندی باشد، به یک مسئله تبدیل می‌شود. در اغلب موارد می‌خواهیم خصوصیات هر یک از مشاهدات را به واسطه ویژگی و متغیرهای آن بشناسیم ولی…

طبقه بندی آماری Classification
طبقه بندی آماری Classification

طبقه بندی آماری Classification

در آمار، رده بندی یا طبقه بندی تکنیکی است که یک مشاهده (یا مشاهدات) را به یک دسته از دسته ها (زیرجمعیت ها) نسبت می‌دهد. به عنوان مثال می توان یک ایمیل مشخص را به کلاس “هرزنامه” یا “غیر هرزنامه”…