آمار و ریاضی

متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها
متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط گیری و محاسبه میانگین، یکی از ابزارهای خلاصه سازی داده‌ها است. اغلب از میانگین به عنوان جایگزین مقادیر استفاده می‌شود تا بتوان براساس آن مجموعه داده را در یک عدد خلاصه کرد. در این نوشتار از مجله آرمان کامیپوتر…

معرفی کتاب داستان پردازی با داده | روز آمار و برنامه ریزی مبارک
معرفی کتاب داستان پردازی با داده | روز آمار و برنامه ریزی مبارک

معرفی کتاب داستان پردازی با داده | روز آمار و برنامه ریزی مبارک

اغلب برای توصیف آنچه داده‌ها در اختیارتان قرار می‌دهند، دچار سردگمی می‌شویم. ولی آنچه اهمیت دارد نکاتی که است که کمتر به آن توجه می‌شود. در این نوشتار از مجله آرمان کامپیوتر می‌خواهیم کتابی برای رفع این مشکل را معرفی…

نظام جامع آماری و لزوم استفاده از آن | به مناسب هفته آمار و برنامه ریزی
نظام جامع آماری و لزوم استفاده از آن | به مناسب هفته آمار و برنامه ریزی

نظام جامع آماری و لزوم استفاده از آن | به مناسب هفته آمار و برنامه ریزی

واژه نظام جامع آماری یا به طور خلاصه نظام آماری برای بیشتر سازمانها و شرکت‌های تولیدی یا خدماتی آشنا است و تا حدودی به ضرورت اجرای و ایجاد چنین نظامی اعتقاد پیدا کرده‌اند. ولی به مناسبت هفته آمار و برنامه…

عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل
عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل

عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل

اعداد تصادفی در شبیه سازی و همچنین محاسبات مربوط به توزیع‌های آماری نقش مهمی ایفا می‌کند. هر چند می‌دانیم که اعداد تولید شده توسط الگوریتم‌های رایانه‌ای، شبه تصادفی (Pseudo Random) هستند ولی در اغلب موارد از این تکنیک‌ها برای ساخت…

حسابرسی با توزیع هندسی
حسابرسی با توزیع هندسی

حسابرسی با توزیع هندسی

بخشی از کار حسابرسی، نمونه‌گیری از اسناد مالی شرکت و بررسی آن‌ها است. به این ترتیب در بین نمونه‌ها جستجو کرده تا به یک مورد با اهمیت برخورد کند. ولی در این بین، نمونه‌گیری باید به چه صورت انجام شود؟…