متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها
متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط گیری و محاسبه میانگین، یکی از ابزارهای خلاصه سازی داده‌ها است. اغلب از میانگین به عنوان جایگزین مقادیر استفاده می‌شود تا بتوان براساس آن مجموعه داده را در یک عدد خلاصه کرد. در این نوشتار از مجله آرمان کامیپوتر…