متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها
متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط نرخ رشد | فرمول محاسباتی و کاربردها

متوسط گیری و محاسبه میانگین، یکی از ابزارهای خلاصه سازی داده‌ها است. اغلب از میانگین به عنوان جایگزین مقادیر استفاده می‌شود تا بتوان براساس آن مجموعه داده را در یک عدد خلاصه کرد. در این نوشتار از مجله آرمان کامیپوتر…

درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0
درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0

درخت تصمیم و رده بندی در R | با تابع c5.0

در این نوشتار از مجله آرمان کامپیوتر با ذکر مثالی می‌خواهیم به کمک بسته C50 برای درخت تصمیم و رده بندی در R نحوه به کارگیری تابع c5.0 را فرابگیریم. البته در نوشتار دیگری به موضوع دسته بندی به کمک…