عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل

اعداد تصادفی در شبیه سازی و همچنین محاسبات مربوط به توزیع‌های آماری نقش مهمی ایفا می‌کند. هر چند می‌دانیم که اعداد تولید شده توسط الگوریتم‌های رایانه‌ای، شبه تصادفی (Pseudo Random) هستند ولی در اغلب موارد از این تکنیک‌ها برای ساخت اعداد تصادفی در بازه a تا b استفاده می‌کنیم. در این نوشتار از مجله آرمان کامیپوتر می‌خواهیم به کمک تابع RAND و همچنین RANDBETWEEN، یک عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل تولید کنیم.

عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل

در اکسل دو روش برای تولید اعداد تصادفی وجود دارد. روش اول استفاده از تابع RAND است و روش دوم به کارگیری تابع RANDBETWEEN خواهد بود.

عدد تصادفی در بازه a تا b با تابع RAND

در نگاه اول، شاید تابع RAND بتواند عدد تصادفی مورد نظر شما را تولید کند. ولی توجه داشته باشید که این تابع بدون پارامتر بوده و عدد تصادفی تولید شده در بازه صفر تا یک خواهد بود. شکل دستوری این تابع به صورت زیر است.

RAND()

برای مثال اگر این تابع را در یک سلول به صورت زیر وارد کنید، یک عدد تصادفی در فاصله دو مقدار ۰ تا ۱ تولید خواهد شد که مثلا به صورت 0.5321489765 خواهد بود.

نکته: این عدد دارای ۱۶ رقم اعشار است. بنابراین اگر لازم است که عدد تصادفی مورد نظر در بازه a تا b قرار گیرند می‌توانید به صورت زیر یک فرمول براساس تابع RAND بسازید.

مثال: فرض کنید عددی تصادفی در بازه ۱۲ تا ۱۹ احتیاج داریم. پس a = 12 , b = 19 در نتیجه فرمول به صورت زیر خواهد بود.

به این ترتیب اگر عدد تصادفی تولید شده توسط تابع RAND مثلا ۰٫۶۵ باشد، نتیجه به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$ \large 12 + 7* (0.65) = 12 + 4.55 = 16.55 $$

نکته: البته از آنجایی که اعداد تصادفی تولید شده با دقت ۱۶ رقم اعشار تولید می‌شوند، نمی‌توان کنترلی روی تعداد ارقام اعشاری داشت. ولی استفاده از تابع round می‌تواند عدد حاصل را به تعداد ارقام مناسب، گرد کند، مثلا برای پیدا کردن یک عدد تصادفی با یک رقم اعشار در بازه ۱۲ تا ۱۹ فرمول را به صورت زیر می‌نویسیم.

$$ \large ROUND(12 + 7* RAND(),1) = 12 + 4.5 = 16.5 $$

عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل RAND FUNCTION IN EXCEL

عدد تصادفی در بازه a تا b با تابع RANDBETWEEN

این بار می‌خواهیم به کمک تابع RANDBETWEEN در اکسل، بر تعداد ارقام اعشاری تولید شده عدد تصادفی تسلط داشته باشیم. تابع RANDBETWEEN دارای دو پارامتر BOTTOM و TOP بوده که به کمک آن‌ها یک عدد تصادفی در فاصله این دو عدد تولید می‌شود. در حقیقت، BOTTOM کران پایین و TOP کران بالا برای عدد تصادفی را تعیین می‌کنند. فقط توجه داشته باشید که این عدد، یک عدد صحیح (بدون اعشار) خواهد بود. ابتدا مسئله اصلی که تولید اعداد تصادفی در بازه 12 تا 19 است را حل می‌کنیم. کافی است تابع را به صورت زیر به کار بگیریم.

$$\large = RANDBETWEEN(12 , 19) $$

ممکن است نتیجه اجرا این محاسبه در یک کاربرگ، عدد ۱۴ باشد. ولی شاید هدف ما تولید یک عدد تصادفی در بازه ۱۲ تا ۱۹ با یک رقم اعشار باشد. کافی است در بازه ۱۲۰ تا ۱۹۰ یک عدد تصادفی تولید و نتیجه را بر ۱۰ تقسیم کنیم. به همین سادگی یک عدد تصادفی در بازه ۱۲ تا ۱۹ با یک رقم اعشار بدست می‌آید.

$$\large = RANDBETWEEN(120 , 190)/10 $$

عدد تصادفی در بازه a تا b در اکسل RANDBETWEEN FUNCTION IN EXCEL همچنین اگر به عددی تصادفی در این بازه با دو رقم اعشار احتیاج داریم، کافی است فرمول را به صورت زیر به کار ببریم.

$$\large = RANDBETWEEN(1200 , 1900)/100 $$

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.