رده بندی در R با الگوریتم KNN
رده بندی در R با الگوریتم KNN

رده بندی در R با الگوریتم KNN

در نوشتار طبقه بندی آماری از مجله آرمان کامپیوتر با مفاهیم اولیه طبقه بندی یا رده بندی آشنا شدید. در این نوشتار می‌خواهیم با رده بندی در R با الگوریتم KNN آشنا شده و آن را به کار گیریم. البته…

تغییر ترتیب مقادیر در R
تغییر ترتیب مقادیر در R

تغییر ترتیب مقادیر در R

بخشی از مراحل داده کاوی یا تحلیل آماری، دستکاری یا تغییر در داده‌ها است. ایجاد متغیر جدید، جابجایی سطر و ستون‌های یک ماتریس اطلاعاتی و … کارهایی هستند که در بخش دستکاری و تغییر (Manipulation) انجام می‌شود. در این مطالب…

اندازه اثر و اهمیت آن
اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر و اهمیت آن

اندازه اثر یکی از مفاهیم مهم در آمار است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در یک مقدار عددی خلاصه می‌کند. برای اندازه گیری اندازه اثر سه روش وجود دارد. در این متن به یکی شیوه اندازه اثر و…

انتخاب متغیر برای خوشه بندی
انتخاب متغیر برای خوشه بندی

انتخاب متغیر برای خوشه بندی

زمانی که با چند متغیر بخواهیم خوشه بندی انجام دهیم، انتخاب متغیری که مناسب خوشه بندی باشد، به یک مسئله تبدیل می‌شود. در اغلب موارد می‌خواهیم خصوصیات هر یک از مشاهدات را به واسطه ویژگی و متغیرهای آن بشناسیم ولی…

طبقه بندی آماری Classification
طبقه بندی آماری Classification

طبقه بندی آماری Classification

در آمار، رده بندی یا طبقه بندی تکنیکی است که یک مشاهده (یا مشاهدات) را به یک دسته از دسته ها (زیرجمعیت ها) نسبت می‌دهد. به عنوان مثال می توان یک ایمیل مشخص را به کلاس “هرزنامه” یا “غیر هرزنامه”…