آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS
به منظور تهیه گزارشی از آمار توصیفی در SPSS روش‌های مختلفی وجود دارد. دو شیوه که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای سازگاری با نسخه‌های قبلی همچنان در نسخه‌های جدید نیز دیده می‌شود، به کارگیری دستور Report Summaries in Rows و همچنین Report Summaries in Columns است.

آماری توصیفی در SPSS

در این نوشتار می‌خواهیم خوانندگان را با یک روش قدیمی برای تهیه گزارش آمار توصیفی در SPSS آشنا کنیم. هر چند به کمک دستورات دیگر نیز می‌توان آمار توصیفی را استخراج کرد ولی دستوری که در این متن از مجله آرمان کامپیوتر به آن اشاره خواهیم کرد، در همه نسخه‌های SPSS‌ قابل استفاده است.

آمار توصیفی با دستور Report Summaries in Rows

اگر از فهرست Analysis و گزینه Report دستور Report Summaries in Rows را انتخاب کنید، نرم افزار SPSS، گزارش‌هایی تهیه می‌کند که در آنها آمارهای توصیفی و شاخص‌های ساده آماری مختلف (نظیر جمع، میانگین، کمترین و بیشترین و …) در ردیف‌ها ارائه شده است. فهرست مشاهدات نیز به همراه این شاخص‌ها یا بدون آن‌ها نیز قابل ارائه است. به تصویر زیر که پنجره و پارامترهای این دستور را نشان می‌دهد، توجه کنید.

تصویر ۱- پارامترهای دستور گزارش سطرها

گام‌های زیر را برای چنین گزارشی در SPSS به کار خواهیم برد. ۱- مسیر زیر را برای دستور آمار توصیفی به کار ببرید.

Analyze > Reports > Report Summaries in Rows…

۲- یک یا چند متغیر برای ستون داده (Data Columns Variables) انتخاب کنید. برای هر متغیر انتخاب شده، یک ستون در گزارش ایجاد می‌شود. ۳- برای ایجاد گزارش‌های مرتب شده و نمایش داده به تفکیک متغیرهای طبقه‌ای، یک یا چند متغیر را برای بخش Break Columns انتخاب کنید. ۴- برای گزارشات دارای آمار توصیفی برای زیرگروه‌ها که توسط متغیرهای طبقه‌ای تعریف شده اند، متغیر break را در فهرست Break Column Variables انتخاب کرده و بر روی Summary در گروه Break Columns کلیک کنید تا شاخص‌های توصیفی مشخص شوند. ۵- همچنین برای تغیین شاخص‌های توصیفی برای هر یک از متغیرها اصلی در بخش Data Column Variables دکمه Summary را از بخش سمت راست پنجره کلیک و آمار توصیفی مناسب را انتخاب کنید. برای روشن شدن موضوع به معرفی یک مثال می‌پردازیم. فرض کنید که شرکتی با فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اطلاعات کارکنان از جمله حقوق، سابقه کار و فروشگاه و بخشی که هر کارمند در آن کار می کند را نگهداری می‌کند. به کمک دستور Report Summaries in Rows می‌توانید گزارشی تهیه کنید که اطلاعات کارکنان (یک لیست از کارکنان) را به تفکیک فروشگاه و بخش (متغیرهای طبقه‌ای) با آمار توصیفی (برای مثال میانگین حقوق) به تفکیک بخش و نام فروشگاه یا هر دو آن‌ها محاسبه و نمایش دهید. در کادر ستون های داده (Data Column Variables) متغیرهای گزارش را که برای آنها لیست مشاهدات یا آمار توصیفی باید محاسبه شد قرار می‌دهیم. البته این متغیرها در گزارش ستون‌ها را هم تشکیل می‌دهند. همچنین در کادر ستون ها شکست (Breaking Column Variables)- البته اختیاری است- متغیرهای طبقه‌ای مانند نام فروشگاه یا شعبه یا بخش را تعیین می‌کنید. برای متغیرهایی طبقه‌ای که دارای چند سطح باشند، هر سطح محتویات یک ستون را تشکیل خواهد داد. نکته: متغیرهای شکست یا طبقه‌ای باید به شکلی انتخاب شوند که به کمک آن ها قادر باشیم مشاهدات (سطرهای مجموعه داده) را به گروه‌های مجزا تفکیک کنیم. مجموعه داده زیر را در نظر بگیرید. به منظور تهیه گزارش آمار توصیفی به صورت سطر به سطر و به تفکیک branch و Store، گزینه‌ها را به مانند تصویر-۱ تهیه می‌کنیم. به یاد داشته باشید که برای محاسبه میانگین برای هر یک از سطوح متغیرهای طبقه‌ای از بخش پایینی دکمه Summary را کلیک کرده و گزینه Mean of values را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت میانگین برای هر یک از متغیرهای بخش بالایی نیز از دکمه Summary سمت راست استفاده کرده و گزینه Mean of values را فعال می‌کنیم. به این ترتیب میانگین برای متغیرها در هر سطح از متغیر طبقه‌ای محاسبه شده و میانگین کل (بدون در نظر گرفتن متغیرهای طبقه‌ای) نیز در انتهای گزارش دیده می‌شود. توجه داشته باشید که مقادیر A و D در کنار اسامی متغیرها تفکیک ستونی به معنی مرتب‌سازی صعودی (Ascending) یا نزولی (Descending) است. نتیجه اجرا به صورت زیر خواهد بود. آمار توصیفی در SPSS نکته: گزینه‌های دیگر مانند دکمه Format یا Layout برای تنظیم چاپ و چیدمان محتویات در صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.