آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم
آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم

آزمون پارامتری در مقابل ناپارامتری | کدام یک را انتخاب کنیم

زمانی که مجموعه‌ای از داده‌ها در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌خواهید یک آزمون آماری را اجرا کنید، باید مشخص کنید که آیا آزمون پارامتری مناسب خواهد بود یا آزمون ناپارامتری. در این نوشتار سعی می‌کنیم توضیح دهیم که آزمون‌های پارامتری…