دستور summary در R

دستور summary در R summary command

به منظور محاسبه شاخص‌های آماری و نمایش آن‌ها، دستورات مختلفی در زبان برنامه‌نویسی R وجود دارد که به بعضی از آن‌ها در مجله آرمان کامیپوتر اشاره کرده‌ایم. در این متن قرار است با تابع پر کاربرد یا دستور summary در R آشنا شویم.

به کارگیری دستور summary در R

دستور summary یک تابع چند منظوره بسیار مفید در R است که برای محاسبه بعضی از شاخص‌ها توصیفی به کار می‌رود. این دستور یک پارامتر اجباری دارد که همان شی است که قرار است محاسبات برمبنای آن صورت گیرد. این پارامتر می‌تواند از جمله مجموعه داده ها، متغیرها و مدل های خطی باشد.

وقتی از دستور summary استفاده می‌کنید، داده های توصیفی مربوط به هر شیئی ارائه می‌شود. البته به شرطی که شئبی مورد نظر یک چارچوب داده (data frame) باشد. بنابراین، تابع summary بسته به نوع شیئی که به عنوان آرگومان در نظر گرفته شده، خروجی متفاوتی دارد.

همین موضوع شئی گرا بودن زبان برنامه نویسی R را نشان می‌دهد. این روش علاوه بر کاربرد گسترده، ارزشمند است زیرا اغلب دقیقاً آنچه از نظر آمار توصیفی مورد نیاز است را می‌توان از دستور summary دریافت کرد.

یک نمونه از نحوه استفاده از summary(x) را در ادامه مشاهده می‌کنید.

دستور summary در R

نمایش شاخص‌های توصیفی با summary

پنج شاخص مختلف توسط تابع summary برای یک چارچوب داده (data frame) محاسبه می‌شود. برای مثال، نمایش شاخص‌های حداقل (Min)، چارک اول (1st Qu)، میانه (Median)، میانگین (Mean)، چارک سوم (3rd Qu) و حداکثر (Max) به کمک دستور زیر اجرا می‌شود. مبنای محاسبه مجموعه داده mtcars است.

نتیجه به صورت زیر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.