دستور summary در R
دستور summary در R

دستور summary در R

به منظور محاسبه شاخص‌های آماری و نمایش آن‌ها، دستورات مختلفی در زبان برنامه‌نویسی R وجود دارد که به بعضی از آن‌ها در مجله آرمان کامیپوتر اشاره کرده‌ایم. در این متن قرار است با تابع پر کاربرد یا دستور summary در…