مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار
مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار

مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار

در بیشتر موارد الگوریتم‌های پیچیده و خاصی برای شناسایی مشاهدات ناهنجار (Abnormal) وجود دارد که به واسطه نرم‌افزارهای مختلف پیاده‌سازی شده‌اند. ولی در این مطلب از مجله آرمان کامپیوتر می‌خواهیم به کاربرد مرتب سازی و شناسایی مشاهدات ناهنجار یا نامتعارف…