رده بندی در R با الگوریتم KNN
رده بندی در R با الگوریتم KNN

رده بندی در R با الگوریتم KNN

در نوشتار طبقه بندی آماری از مجله آرمان کامپیوتر با مفاهیم اولیه طبقه بندی یا رده بندی آشنا شدید. در این نوشتار می‌خواهیم با رده بندی در R با الگوریتم KNN آشنا شده و آن را به کار گیریم. البته…