بازیابی مستطیل از مختصات نقاط راس
بازیابی مستطیل از مختصات نقاط راس

بازیابی مستطیل از مختصات نقاط راس

شاید بهتر باشد ابتدا هدف از طرح مسئله تشخیص یک مستطیل را از روی مختصات چهار نقطه مطرح کنم. سال گذشته زمانی که در مجله فرادرس تولید محتوای علمی (ریاضی- آمار و تحلیل داده) انجام می‌دادم، یکی از مخاطبان در…