:دروسي كه آموزش مي دهم
Dos, Windows 9x, Windows 2000, Windows XP :سيستم هاي عامل
Word, Excel, Front page, Power Point, Outlook :گروه نرم افزارهاي دفتري
Internet explorer, outlook, yahoo messenger :آموزش اينترنت
درس محاسبات عددی و آمار و احتمال مقدماتی

نرم افزارهای تخصصي آماری
Spss و Minitab

:محل كار و مراكز آموزشي
مركز آموزش شركت پالايش و پخش
مركز آموزش شركت خطوط لوله و مخابرات شركت نفت
مركز آموزش شركت داده پردازي

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شرکت داده پردازی ایران
مرکز آموزش انستیتو ایزایران
مرکز آموزش نفت مناطق مرکزی
مجتمع فنی تهران - شعبه سیدخندان
مرکز آموزش راهبران پتروشیمی- شرکت ملی پتروشیمي

 

.چنانچه پيشنهاد يا انتقادي داريد لطفا به آدرس زير ارسال نماييد
admin@armancomputer.com :پست الکترونيک


    ارادتمند شما

 

انتخاب زبان